Tarieven en vergoedingen

Telefonisch voorgesprek van 20 minuten: Gratis

Intakegesprek van 60 minuten: € 120,00

Tarief per vervolgconsult van 45 minuten€ 90,00 (hypnotherapie is vrijgesteld van BTW)

Dit tarief geldt ook oudergesprekken en eventuele gesprekken op school of met derden.

 

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NBVH en RBCZ . De vergoedingen zijn per zorgverzekeraar verschillend, klik hier voor het overzicht. Ik ben vindbaar onder de naam "Hypnokej". Als de kosten niet gedekt zijn, dan kun je in de meeste gevallen de kosten opvoeren in de belastingaangifte als bijzondere ziektekosten. 

 

Na ieder consult krijgt je een factuur, die je binnen 14 dagen via overboeking kunt voldoen. Vervolgens kun je de factuur zelf indienen bij je zorgverzekeraar.

 

Afspraak verzetten of afzeggen

Het verzetten of afzeggen van een afspraak dient minimaal 24 uur vooraf gemeld te worden, anders wordt het bedrag van de afspraak in rekening gebracht. Houd er dus goed rekening mee bij verhindering tijdig de afspraak af te zeggen en te verplaatsen. Dit kan via telefoonnummer 06-13 57 71 67  of info@hypnokej.nl

 

Privacy

Praktijk Hypnokej werkt volgens de wettelijke eisen uit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vind u in het Privacybeleid.

 

Klachten

Heb je een klacht over de behandeling, bespreek deze dan in eerste instantie met mij. Komt we er samen niet uit of heb je een zodanige klacht dat je deze niet met mij kunt of wilt bespreken, dan is het mogelijk om uw klacht (uitsluitend schriftelijk) bij de NBVH in te dienen.

Uw klacht wordt tenslotte behandeld door Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg van het SCAG.