Mijn visie 

Ik kijk naar gezondheid van het kind vanuit het gedachtegoed Positieve gezondheid.

Natuurlijk is het voor jonge kinderen nog moeilijk te zeggen wat precies hun leven zinvol maakt of wat ze belangrijk vinden. Maar ik denk dat jij als ouder vaak heel goed weet wat goed gaat in het leven van je kind en wat je zou willen veranderen.
Een kind met buikpijn is geen buikpijnkind, al gaat daar vaak wel de aandacht naar uit. Het is meer dan die lichamelijke klacht. Misschien is het ook wel een goede voetballer, gevoelig kind, zorgzame zus, piekeraar, slachtoffer van pesterijen, stuiterbal of een entertainer. Wanneer alle delen van Positieve gezondheid doorgenomen worden, ontstaat een geheel. Niet alleen over de klacht, maar ook over welke hulpbronnen het kind beschikt of welke omstandigheden heel fijn zijn. Die elementen kunnen we benutten!
Soms is het duidelijk dat een klacht op zichzelf staat, maar vaker merk ik dat er dingen in verbinding met elkaar staan. Enkele voorbeelden: Meerdere lichamelijke klachten die spelen, een bepaald karakter dat de klacht versterkt of een probleem waar ouder(s) ook zelf mee worstelen. Door tijdens de intake en therapie vanuit Positieve gezondheid te werken, denk ik dat er een completer geheel ontstaat, zodat je kind echt weer lekker in zijn vel zit en jullie weten hoe je dat zelf voor elkaar krijgt! Het gaat tenslotte over de gezondheid van jullie kind. 

Werkwijze

Na aanmelding, hebben we eerst een telefonisch of online kennismakingsgesprek van ongeveer 20 minuten. Hierin bespreken we de hulpvraag en wat de verwachtingen zijn. Zo kunnen jullie bepalen of jullie met mij een behandelingstraject willen aangaan en kan ik een inschatting maken of ik de juiste therapeut voor jullie ben èn of hypnotherapie bij de vraagt past.

 

Wanneer we besluiten om een traject te starten, krijgen jullie een intakeformulier gemaild, die ik voor de eerste afspraak ingevuld teruggestuurd krijg. 

 

Vervolgens hebben we een intakegesprek en een eerste sessie, deze afspraak duurt circa 1 uur. Hierbij komt je kind samen met jullie als ouders. We hebben dan een uitgebreid gesprek n.a.v. het ingevulde formulier en eventuele vragen. Daarna heeft je kind gelijk een sessie in jullie aanwezigheid. Zo kan je kind gelijk ervaren wat trance is en kunnen jullie zien hoe het precies in zijn werk gaat. Mocht het zo zijn dat in het belang van je kind het fijn is om eerst alleen met mij een intakegesprek te hebben, is dat ook mogelijk.

 

Na de intake en eerste sessie, vinden gemiddeld 4 vervolgsessies van circa 45 minuten plaats. In deze sessies hoor ik graag van jullie, als ouders, terug hoe jullie het vinden gaan, waarna ik vervolgens alleen met het kind aan de slag ga. Jij/ jullie kunnen dan in de wachtruimte wachten. Indien het om wat voor reden, beter is voor het kind, dat een ouder bij de sessie aanwezig is, kan daar in overleg voor gekozen worden. Mijn ervaring is dat het voor het kind meestal geen probleem is om samen met mij aan de slag te gaan. Na de sessie hebben we nog een kort moment, waarin we eventuele bijzonderheden bespreken.

 

De laatste sessie hebben we tevens een evaluatiegesprek. 

 

Hoe lang een traject duurt is natuurlijk afhankelijk van de voortgang. Regelmatig is de klacht al snel minder of zelfs verdwenen. Dan is het belangrijk dat we samen kijken naar wat je kind nog meer nodig heeft om zelf de regie te behouden en de verandering te laten doorzetten. Meestal neemt het traject gemiddeld 7-12 weken in beslag. Ook kan het zo zijn dat na afsluiting van het traject na een periode toch nog een keer een check-up nodig is. Even weer de puntjes op de i zetten. Indien blijkt dat hypnotherapie niet voldoende is, niet de juiste therapie is of een aanvullende therapie nodig is, verwijs ik uiteraard in overleg met jullie door of terug naar de verwijzer. 

Rol van ouders

Ik ben van mening dat de hulpvraag van kinderen ook invloed heeft op het hele systeem om hem heen, dus ouders, school, broertjes/ zusjes. Daarom kunnen we ervoor kiezen om oudersessies te doen. Hierin wordt jullie rol besproken en wat jullie zelf kunnen doen om je kind te helpen. Zeker bij jonge kinderen biedt dit veel meerwaarde.